Onderwerpen
Bijbelstudies over: DE BOVENNATUURLIJKE GAVEN
1. Waarom één God één weg Jezus Christus.
2. De doop in de Heilige Geest.
3. Dromen en Visioenen.  nog niet voltooid
4. Het uitdrijven van demonen.  nog niet voltooid
Tijdlijn Monotheïsme
Er zullen hier lessen in de geschiedenis komen, over bijv.:
  • Mohammed, een vals profeet, die vanuit Christelijk oogpunt een christelijke secte heeft gestart en door velen wereldwijd nu erkent wordt als een wereldgodsdienst, en terecht als een niet in Westen en Europa thuishorende religie: de Islam.

  • Levens zoals van bijvoorbeeld Edward Irving, iemand die geboorte had mogen geven aan de pinkstergemeenten, maar in plaats daar van de Katholiek Apostolische Kerk stichte, en vader van het dispensationalisme werd. Een leerstelling die nu groots elke vorm van ware Reformatie tracht te blokkeren, als wel de opkomst van elke charismatische beweging.

  • Lessen uit het leven van Margareth MacDonald, demonisch instrument tot de opkomst van de pre-tribulatie opname. Het uiteentrekken van de wederkomst voor de grote verdrukking en na de grote verdrukking.
Al deze dingen worden door tegenstanders al ontkent. Maar het zou interessant zijn als ik deze artikelen mag publiseren en duidelijk mag maken dat bij betere studering van de feiten men tot andere conclusies komt.
Terug